Huippuluokan toimisto- ja liiketilaa Helsingin ydinkeskustaan

Huippuluokan toimisto- ja liiketilaa Helsingin ydinkeskustaan

Kiinteistösijoitusyhtiö Sponda suunnittelee Helsingin ydinkeskustaan, osoitteeseen Mannerheimintie 14 uutta korkeatasoista toimisto- ja liiketilakiinteistöä, jossa ensiluokkainen design yhdistyy kestävän rakentamisen periaatteisiin. Helsingin kaupunki on myöntänyt uudisrakennukselle rakennusluvan.

Valmistuttuaan rakennus kohentaa Helsingin ydinkeskustan kaupunkikuvaa ja edistää osaltaan kaupungin ilmastotavoitteita.

Uudisrakennukseen tulee korkealaatuisia toimisto- ja liiketiloja, jotka vastaavat yritysten pääkonttoritilojen ja brändien lippulaivaliikkeiden vaatimustasoa. Kiinteistöstä on suunniteltu erittäin energiatehokas ja muunneltava. Nykyaikaiset toimitilat tarjoavat ensiluokkaista käyttömukavuutta – niin työntekoon kuin liiketilojen toimivuuteen.

Avainlukuja

16 900 m2

Vuokrattavaa tilaa yhteensä

12 300 m2

Toimistotilaa

4 400 m2

Liiketilaa

16 900 m2

Vuokrattavaa tilaa yhteensä

12 300 m2

Toimistotilaa

4 400 m2

Liiketilaa

Galleria

Q&A

Mistä Mannerheimintie 14 -kiinteistön kehitysprojektissa on kyse?

Mannerheimintie 14 -toimitilakiinteistö sijaitsee keskeisellä paikalla Helsingin ydinkeskustassa Mannerheimintien ja Kalevankadun kulmauksessa. Kiinteistöä hallinnoi ja kehittää Sponda, joka on yksi Suomen johtavista kiinteistösijoitusyhtiöistä.

Sponda suunnittelee olemassa olevan rakennuksen purkamista ja uuden, modernin ja korkealaatuisen toimisto- ja liiketilarakennuksen kehittämistä sen tilalle. Helsingin kaupunki on myöntänyt Spondan suunnitelmille rakennusluvan.

Helsingin kaupunkikuvaa täydentävä ja kaupunkikulttuuria kunnioittava uudisrakennus vastaisi entistä paremmin kuluttajien ja yritysten tarpeisiin kauas tulevaisuuteen. Uudisrakennus houkuttelisi yrityksiä Helsingin keskustaan, ja auttaisi osaltaan edistämään ydinkeskustan elinvoimaisuutta.

Vastuullisuus ja energiatehokkuus ovat olleet keskeisessä roolissa arvioitaessa kiinteistön mahdollisia kehitysvaihtoehtoja sekä uudisrakennuksen suunnittelussa. Uudisrakennus on suunniteltu korkeimpien ympäristöstandardien mukaisesti, ja tavoitteena ovat muun muassa LEED Platinum -tason ympäristösertifiointi, WELL-sertifikaatti ja A-tason energialuokitus. Ympäristöministeriön laskentamenetelmiin perustuvassa arvioinnissa uudisrakennus on osoittautunut ympäristöystävällisemmäksi vaihtoehdoksi nykyisen rakennuksen peruskorjaukseen verrattuna.

Miltä uudisrakennus näyttäisi?

Uudisrakennuksen arkkitehtuuri perustuu moderniin tulkintaan perinteisestä helsinkiläisestä kantakaupunkirakentamisesta, jossa on vaikutteita myös naapuruston yli 100-vuotiaista koristeellisista rakennuksista. Uudisrakennuksen Mannerheimintien puoleinen pitkä julkisivu jakautuu kahteen toisistaan hieman poikkeavaan osaan ja sovittaa sen vanhempien naapurirakennusten mittakaavaan. Maantasokerrokseen on suunniteltu läpinäkyvä ja avoin lasinen näyteikkunajulkisivu, ja rakennus on sijoitettu perinteisen keskustarakentamisen tapaan kiinni katulinjaan.

Minimalistinen arkkitehtuuri, ajaton design, ensiluokkaisten materiaalien käyttö ja viimeistelty työn jälki varmistavat, että rakennuksesta tulee kestävä osa helsinkiläistä kaupunkikuvaa.

Rakennuksen suunnittelusta vastaa Arkkitehtitoimisto SARC, jolla on paljon kokemusta merkittävistä kaupunkikehitysprojekteista Helsingissä. Pitkän tähtäimen vastuullisuus ja hiilineutraalius ohjaavat suunnittelutyötä.

Mikä on hankkeen aikataulu?

Hankkeen aktiivinen markkinointi potentiaalisille vuokralaisille käynnistyy pian.

Tarkempi aikataulutus tullaan suunnittelemaan yhdessä kiinteistön tulevien ankkurivuokralaisten kanssa.

Miksi uudisrakennus on nykyisen rakennuksen peruskorjausta järkevämpi vaihtoehto?

Helsingin keskustassa ei ole tarjolla suuria, nykyaikaisia, joustavia toimitiloja, jotka vastaisivat yritysten pääkonttoreiden tai lippulaivaliikkeiden tarpeisiin. Uskomme tällaisille tiloille olevan ydinkeskustassa kysyntää, kun yritykset etsivät tiloja, jotka vahvistavat niiden yrityskulttuuria, houkuttavat henkilökuntaa toimistolle ja tukevat niiden rekrytointia sekä kestävän kehityksen tavoitteita. Uudisrakennus auttaisi myös osaltaan edistämään Helsingin ja sen ydinkeskustan elinvoimaisuutta ja houkuttelevuutta sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla.

Muunneltavuus ja energiatehokkuus ovat uudisrakennuksen selkeitä vahvuuksia. Tilat voidaan muuttaa joustavasti asiakkaiden tarpeiden mukaan erilaisiin käyttötarkoituksiin soveltuviksi – avotilasta hybridityötä tukeviksi monitilatoimistoiksi tai elämyksellisiksi liiketiloiksi. Ulkopuolisen asiantuntijan laatiman elinkaariarvion mukaan erittäin energiatehokas uudisrakennus olisi pitkällä tähtäimellä myös ekologisin ja vastuullisin ratkaisu.

Nykyisen kiinteistön ympäristöystävällisyyttä, muunneltavuutta ja käyttömukavuutta olisi sen rakenteen vuoksi hyvin vaikeaa parantaa niin, että se vastaisi parhaalla mahdollisella tavalla toimistojen ja liiketilojen muuttuviin tarpeisiin.

Miksi uudisrakennus on ympäristöystävällisempi ratkaisu kuin kiinteistön remontointi?

Sekä olemassa olevan kiinteistön remontoinnille että sen purkamiselle ja uuden rakentamiselle on laskettu kiinteistön elinkaaren kattava hiilijalanjälki. Tässä hankkeessa uudisrakennuksen koko elinkaaren aikaisen hiilijalanjäljen on todettu olevan pienempi, vaikka olemassa olevan rakennuksen purkaminen ja rakennustyöt lasketaan mukaan. Verrattuna nykyisen rakennuksen remontointiin käyttäjäkohtainen hiilijalanjälki tulisi uudisrakennuksessa olemaan 34 % pienempi.

Suunnitellusta uudisrakennuksesta tulee erittäin energiatehokas, ja vihreää energiaa käyttämällä sekä muut energiankulutukseen liittyvät päästöt kompensoimalla rakennuksen käyttö tulisi olemaan hiilineutraalia. Rakennuksessa tullaan käyttämään uusiutuvaa energiaa, ja sähkö tuotetaan katolle asennettavilla aurinkopaneeleilla ja tuulivoimalla. Lisäksi Sponda on sitoutunut hankkeessa kestävän purkamisen Green deal -sopimukseen, joka pyrkii muun muassa lisäämään syntyvien purkumateriaalien uudelleenkäyttöä ja kierrätystä.

Ennen/Jälkeen

Artikkelit

20.05.2022

Arkkitehdit: “Uusi rakennus katsoo tulevaisuuteen, mutta kunnioittaa kaupunkikuvaa”

| Uncategorized | No Comments
Arkkitehdit: “Uusi rakennus katsoo tulevaisuuteen, mutta kunnioittaa kaupunkikuvaa” Helsingin ydinkeskustassa, osoitteessa Mannerheimintie 14 sijaitseva ja vuonna 1963 rakennettu toimistotalo on saapumassa elinkaarensa päätökseen. Pääsuunnittelija Sarlotta Narjus ja projektivastaava Max Hartman…

Ota yhteyttä

Yhteystiedot medialle:

Anita Riikonen

Markkinointi- ja brändipäällikkö

icon_phone_call Puhelin icon_mail Sähköposti

Oletko kiinnostunut ainutlaatuisista huippuluokan toimitiloista Helsingin ydinkeskustassa?

Ota yhteyttä Harri Autioon.

Voit olla meihin myös yhteydessä täyttämällä lomakkeen.

    Harri Autio

    Myyntijohtaja

    icon_phone_call Puhelin icon_mail Sähköposti

    Voit olla meihin myös yhteydessä täyttämällä lomakkeen.